Kiropraktor

Vår hälsa är något som allt oftare kommer upp på tapeten och i samhällsdiskussioner. Mycket fokus ligger på vad vi äter. Sedan många år tillbaka använder sig livsmedelsindustrin av olika typer av tillsatser och bekämpningsmedel på de grödor och produkter vi köper för att så småningom förtära. Anledningen till detta är att öka hållbarheten och förhindra att sjukdomar förstör och infekterar grödorna. Dagens arbetsliv karaktäriseras för de flesta av att sitta i en kontorsmiljö. I Sverige är allt fler arbeten baserade på tjänster vilket innebär att arbetet oftast går ut på att sitta vid en skärm. Det positiva med denna utveckling, det vill säga att de festa av oss inte behöver slita ut kroppen på fabriksgolv eller byggarbetsplatser, är att antalet förslitningsskador i arbetslivet sjunkit drastiskt. Som man under senare år har uppmärksammat finns det dock problem med att sitta still framför en skärm under för långa perioder i åt gången. Även om man inte varit fysiskt aktiv under dagen är det fortfarande så att man är trött vid dagens slut, och att hamna sittandes i soffan hela kvällen hör till vanligheterna. Även för barnen finns detta problem då de sitter stilla under större delen av skoldagen, även om skolan har idrottsaktiviteter och raster för att barnen ska komma ut och röra på sig. Allt fler barn har dessutom bytt leken utomhus mot att sitta framför tv-spelsskärmar, vilket ökar problematiken.

Under de senaste tio åren har vi dock blivit mycket hälsomedvetna och boomen inom gym- och träningsbranschen kan man ta som ett bevis för detta. Även om tankarna, incitamenten och motiven bakom att man tränar ofta är skönhetsmässiga leder det dock till en positiv utveckling även för hälsan. Arbetsgivare har också insett vikten av välmående anställda och har därför gjort stora satsningar på friskvård under senare år. De stillasittande positioner vi siter i under långa tidsperioder leder dock ibland trots träning och rörelse till att vissa av oss får problem med rygg och leder. Grundorsaken är uteslutande att vi suttit i samma position under en för lång tid vilket leder till att belastningsskador uppkommer. Hur stor risk man löper för dessa besvär är givetvis individuellt då vi har olika genetiska förutsättningar för hur de muskler som förhindrar skador utformas. En del besvär i rygg och leder är endast tillfälliga och går över ganska fort. I de fall då de inte gör det är det däremot viktigt att inte underskatta besvären och ”leva med dem” utan åtgärd under längre tid. I första hand behöver man gå till en läkare för att konstatera att det inte rör sig om allvarliga problem. I de fall de inte gör det kan denne därefter hänvisa till en kiropraktor, särskilt i de fall smärtan bedöms ha sin orsak i ryggradens kotor.

Kiropraktorn är en slags massör med expertkännedom om ryggens sammansättning och kotornas funktioner. Tack vare sin kompetens inom området kan en kiropraktor genomföra behandlingar som syftar till att lindra och i bästa fall bota de besvär man som patient upplever. Kiropraktorn arbetar med diagnostik av problemen, behandling, rehabilitering och förebyggande arbete för att undvika framtida smärtor. Även om det inte finns vetenskapliga belägg att kiropraktorbehandlingar hjälper mot alla sorters ryggsmärtor, för övrigt beror detta på bristen på studier, känner sig många patienter hjälpta. Behandlingen består i korrigeringar som innebär att ens kiropraktor använder sig av handgrepp för att mobilisera leder för att återställa funktionen. De besvär som vanligen behandlas är huvudvärk, bröstsmärtor, ljumsksmärtor och bäckensmärtor. Behandlingen liknar den som en sjukgymnast tillhandahåller och kan därför sägas vara besläktad med detta behandlingsområde. Kiropraktorer finns i alla svenska städer och orter, och de bästa finns i större orter som Malmö.